Làm nhà hướng nam tại sao không?

Trong phong thủy, nhà được xây theo hướng nam được xem là nhà mang lại...