Áp dụng cách chống nồm sàn nhà bằng xỉ than hiệu quả của người Pháp

Ở khu vực miền Bắc, đặc biệt có một kiểu thời tiết mà gần như...