Quảng Trị cảnh báo việc trễ tiến độ cảng Mỹ Thủy

UBND Quảng Trị có công văn gửi cho công ty cổ phần Liên doanh cảng...