Thâm Quyến nơi hàng ngàn người tranh nhau mua nhà

Thâm Quyến nơi hàng ngàn người tranh nhau mua nhà từ đó cho thấy sức...