Giá sản phẩm nhà ở có giảm khi nguồn cung tăng lên?

Giá sản phẩm nhà ở được kỳ vọng sẽ giảm khi nguồn cung bùng nổ....