Nghệ An tìm nhà đầu tư hai dự án khu đô thị và nhà ở

Sở Kế hoạch và đầu tư vừa công bố tìm nhà đầu tư cho 2...