Các ngân hàng cẩn trọng với những rủi ro mảng BĐS

Các ngân hàng cẩn trọng hơn với những nguy cơ trong lĩnh vực bất động...