Lĩnh Vực BĐS dự đoán sẽ phục hồi ở quý 2 năm 2022

Lĩnh Vực BĐS từ đầu năm nay cho thấy sự ảm đạm của thị trường...