Đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án Tini Dream tại Bình Định

Năm 2019, tỉnh Bình Định đã phê duyệt đồ án quy hoạch Khu vui chơi...