Loạt dự án trọng điểm tạo động lực phát triển Đà Nẵng

Một loạt dự án có quy mô lớn đã được bổ sung vào danh sách...