Mỹ: Lạm phát và nhu cầu bảo hiểm tài sản đang cùng tăng

Giá vàng thế giới giảm 7% trong tháng 6 vừa qua ngay khi Cục Dự...