Bộ Công Thương đề nghị giảm phí lưu container, kho bãi cảng biển

Bộ Công Thương đề nghị việc giảm phí lưu container, kho bãi ở cảng biển...