BĐS Việt Nam vẫn hấp dẫn FDI bất chấp dịch bệnh

BĐS Việt Nam vẫn thu hút được đầu tư nước ngoài kể cả dịch bệnh...