Đưa mức lãi suất về 0% thì lĩnh vực BĐS sẽ ra sao?

Đưa mức lãi suất về 0% sẽ tác động gì tới thị trường BĐS? Mới...