Nghệ An tìm nhà đầu tư hai dự án khu đô thị và nhà ở

Sở Kế hoạch và đầu tư vừa công bố tìm nhà đầu tư cho 2...

Tỉnh Hậu Giang chọn nhà đầu tư nhà xã hội ấp Mái Dầm

Sau khi ra thông báo tìm chủ đầu tư, tỉnh Hậu Giang đã lựa chọn...