Những vật phẩm phạm phong thủy không nên để trên bàn làm việc

Việc đặt những đồ vật sắc nhọn, hình thù kì dị hay hoa giả, xương...