Nghệ An yêu cầu DT trên 1.000m2 nếu muốn làm dự án

Nghệ An mới đây ban hành quy định, trong đó đất muốn tách thửa để...