Giá vàng trong nước ngày 10/8 cao hơn 9 triệu đồng so với thế giới

Giá vàng hôm 10/8 đã phục hồi nhẹ hơn so với phiên lao dốc kinh...