Nhà ở Mỹ liên tục tăng mạnh khiến giới đầu tư bất ngờ

Nhà ở Mỹ liên tục tăng mạnh khiến giới đầu tư bất ngờ trong 6...