VASEP: thẻ phạt của châu Âu sẽ ảnh hưởng nhiều đến thuỷ sản Việt Nam

Cuối năm 2017, Ủy ban châu Âu (EC) đã rút thẻ vàng với thủy sản...