Đâu là xu hướng không gian nhà thịnh hành trên thế giới?

Mỗi người đều có những ước mơ riêng, những mong muốn về một ngồi nhà...