Bình Phước thu hồi đất để xây dựng hàng loạt dự án

HĐND tỉnh Bình Phước vừa thông qua danh mục bổ sung những dự án cần...