Đưa mức lãi suất về 0% thì lĩnh vực BĐS sẽ ra sao?

Đưa mức lãi suất về 0% sẽ tác động gì tới thị trường BĐS? Mới...

Nhận định của chuyên gia về tình hình BĐS sắp tới

Nhận định của chuyên gia về tình hình giá đất trong thời gian tới. Theo...