Những quy định sẽ ảnh hưởng thị trường BĐS sắp tới

Những quy định của chính phủ sẽ tác động rất lớn tới thị trường bất động sản. Thời gian qua do ảnh hưởng của đại địch, nên đã gây ra nhiều tác động không nhỏ tới thị trường bất động sản. Để hỗ trợ và giải quyết tình hình hiện nay Chính Phủ và Bộ Xây dựng đã có những chính sách thay đổi điều này. Điển hình chúng ta có thể thấy như là chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư. Triển khai giảm lãi suất cho vay và có những gói ưu đãi nhằm hỗ trợ người dân mua nhà hoặc mua đất đầu tư. Sau đây chúng ta hãy cùng ffholy.com điểm qua những chính sách đó.

Những quy định sẽ tác động mạnh mẽ tới BĐS sắp tới

Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2021 của Bộ Xây dựng đã nêu những chính sách. Những chính sách này sẽ tác động đến thị trường bất động sản thời gian tới. Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới. Các văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, bất động sản. Theo đó, các chính sách hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư. Hỗ trợ người dân có nhu cầu mua nhà ở cũng được triển khai khi các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay. Đồng thời đưa ra nhiều gói lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ người dân vay mua nhà. Một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cụ thể như sau:

Nghị định đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Ngày 21/5/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Nghị định này quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia. Áp dụng có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư công. Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư xây dựng và hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Nghị định đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Thị trường BĐS sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới

Nghị định về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư

Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP. Quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị định này quy định chi tiết về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thuộc diện quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở. Những quy định bao gồm: việc kiểm định đánh giá chất lượng nhà chung cư. Việc lập, phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; yêu cầu về quy hoạch đối với khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho người được tái định cư; quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc di dời, phá dỡ, cải tạo. Xây dựng lại nhà chung cư và một số cơ chế trong việc thực hiện dự án cải tạo. Xây dựng lại nhà chung cư; việc cưỡng chế phá dỡ, giải phóng mặt bằng đối với nhà chung cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng. Mục đích an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Những quy định mới được ban hành

Đối với lãi suất vay mua nhà ở xã hội. Ngày 22/4/2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-NHNN. Quyết định về mức lãi suất vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm. Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD. Thông tư quy định về QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Thông tư số 02/2021/TT-BXD về QCVN 06:2021/BXD. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; Thông tư số 03/2021/TT-BXD về QCVN 04:2021/BXD. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Những quy định mới được ban hành
Chính Phủ có thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Nghị định phân cấp và quản lý hoạt động xây dựng

Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD. Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng. Đồng thời hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư này quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng. Bên cạnh đó là hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng. Điều theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Luật sửa đổi. Đồng thời bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Thông tư này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý. Người sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài. Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Rõ ràng, những thay đổi này khi đi vào thực tế sẽ mang tới những tác động tích cực cho thị trường bất động sản. Định hướng thị trường phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững và thực chất hơn.

Những quy định nhằm hỗ trợ thị trường BĐS

Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng). Ông Hà Quang Hưng cho biết, “trong năm 2020 trước sự ảnh hưởng của đại dịch. Đồng thời Bộ Xây dựng và các bộ, ngành đã trình Chính phủ ký ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho thị trường BĐS”. Những chính sách này sẽ có tác động tức thời. Bên cạnh đó được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho thị trường trong năm 2021. Cùng chuyển biến cho những năm tiếp theo.

Những quy định nhằm hỗ trợ thị trường BĐS
Bộ Xây dựng ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ thị trường BĐS

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở 2014. Luật Kinh doanh BĐS 2014, Luật Bảo vệ môi trường. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và kết hợp với Luật Xây dựng (sửa đổi). Điều này đã đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật. Luật liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở, BĐS. Ngoài ra, một số chính sách khác được sửa đổi, bổ sung có nhiều tác động cho thị trường BĐS. Tác động như: Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đã tháo gỡ được điểm nghẽn của các dự án BĐS về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu; Nghị định số 68/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *