Đầu năm 2021, doanh thu từ BĐS của Novaland tăng mạnh

Tập đoàn địa ốc Novaland đã bán 4400 sản phẩm, tăng hơn 140% so với...