Chi khoảng 1 tỷ đồng để hoàn thiện ngôi nhà 30m2 dành cho gia đình trẻ

Chúng ta muốn hoàn thiện một ngôi nhà với diện tích khoảng 30m2 thì chúng...