Hàng trăm triệu cành hoa, bơ, mắc ca rớt giá tại Lâm Đồng

Tình hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi trong thời kỳ dịch bệnh không...