Bộ Công Thương đề nghị mở lại chợ khi tiểu thương được tiêm vaccine

Bộ Công Thương đề nghị xem xét để mở lại các chợ có ca nhiễm,...