Giá vật tư nông nghiệp tại các tỉnh phía Nam tăng đột biến

Các tỉnh phía Nam có lượng sản xuất trái cây và nông sản rất lớn....