Giới đầu tư bất động sản Mĩ bán nhà như thế nào?

Giới đầu tư bất động sản Mĩ bán nhà cao cấp như thế nào là...