Cửa hàng hạt giống đắt hàng khi giãn cách xã hội

Trong thời gian thực hiện giãn cách, không chỉ các mặt hàng nông sản tăng...