Mặc dù nhà nằm hướng chính Tây nhưng cũng không lo nắng nóng ở Đà Nẵng

Khi xây nhà, các gia chủ rất quan tâm đến vấn đề hướng của ngôi...