Trong mùa dịch, chuỗi bán lẻ điện thoại và laptop có sự tăng trưởng mạnh

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người lao động và học sinh phải học tập...