Việt Nam có mức tiêu thụ mì ăn liền tăng lên tới 14,79%

Trong thống kê của WINA thì nhu cầu mì ăn liền ở Việt Nam đạt...