Một đô la có thể mua một ngôi nhà tại bang Missouri (Mỹ)

Một đô la có thể mua một ngôi nhà tại bang Missouri (Mỹ) đây là...