Giá nhà liên tục tăng cao vậy nguyên nhân do đâu?

Giá nhà liên tục tăng cao một phần do anh hưởng của các đợt “sốt...