Bất động sản tại Anh tăng mạnh nhất trong 8 năm qua

Bất động sản tại Anh tăng mạnh nhất trong 8 năm qua làm nóng lên...