Bất động sản cao cấp đắt nhất thế giới là ở đâu?

Bất động sản cao cấp đắt nhất thế giới là ở đâu là câu hỏi...