Cháy hàng sầu riêng đông lạnh của Việt Nam tại Úc

Một tín hiệu vui cho mặt hàng sầu riêng tại Việt Nam, ngay từ khi...