Nở rộ tình trạng bán kit test nhanh Covid-19 trên mạng

Thời buổi công nghệ phát triển, nhiều người đã chuyển sang hình thức mua hàng...