Trái thanh long rớt giá khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu

Thanh long là loại trái cây trồng nhiều ở vùng Bình Thuận của nước ta....