Hàng gia dụng tủ trữ đông được mua nhiều trong mùa dịch

Để hạn chế ra đường và tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Các hộ...