Vị trí nên đặt điện thoại, máy tính về mặt năng lượng

Trong phong thủy, điện thoại, máy fax cùng các thiết bị khác nên được đặt...

Trong mùa dịch, chuỗi bán lẻ điện thoại và laptop có sự tăng trưởng mạnh

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người lao động và học sinh phải học tập...